Hakkımızda

DEMİRYÜREK A.Ş. Elektrik Dağıtım ve İletim Tesislerinin müteahhitlik, proje, mühendislik ve diğer hizmetlerini yapmak amacı ile kurulmuş olup, faaliyetlerini bu amaca uygun olarak 1993 yılından bu yana sürdürmektedir.

Sektörümüzün yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen küçük fakat kararlı adımlarla büyümek gerektiğinin; bunun yanı sıra, ulaşılan noktada kalmayı başarmanın ne kadar önemli olduğu bilinciyle hareket edilerek, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik firmalarından biri olmuştur.

Aynı bilinçle hareket ederek, aynı başarıyı uluslararası ortama taşımak, şirketimizin başlıca hedefidir.

Kalite Politikamız

Firmamız, tüm çalışanları ile;

 • Kalite Yönetim Sistemimiz ve Kalite Politikamız her yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında ele alınarak amaç, politika, hedefler ve sürekli uygunluk açısından incelemeyi,
 • Kalite hedeflerine göre sistem performansını gözden geçirerek, düzeltici/önleyici ve iyileştirici faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Müşteri isteklerini tespit etmeyi ve bu istekleri aşan kalite seviyesinde müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Müşteri tatmininin sürekliliğini sağlayabilmek için yüksek hizmet teknolojisini takip etmeyi ve yeterli yatırımları yapmaya çalışmayı,
 • Kaliteli hizmette insan gücünün bilincinde hareket etmeyi, çalışanlarının memnuniyetini ve gelişimini idame ettirerek ekip ruhu oluşturmayı,
 • Bütün çalışmalarında çevrenin korunması ve hijyen kurallarına uymayı,
 • Tüm çalışanların bilgilendirilmesi, eğitimi, geliştirilmesi ve katılımı ile kalite yönetim sisteminin anlaşılmasını, gelişimini ve sürekliliğini sağlamayı,

Şirket politikası olarak benimsemiştir.

Kalite Hedeflerimiz

Küçük fakat kararlı adımlarla büyümek gerektiğinin; bunun yanı sıra, ulaşılan noktada kalmayı başarmanın ne kadar önemli olduğunun farkında olarak, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik şirketlerinden biri olmanın bilinciyle hareket ederek, aynı başarıyı uluslararası ortama taşımak, şirketimizin başlıca hedefidir.

 • İşletmemiz bünyesinde; tüm çalışanlar tarafından kalitenin bir yaşam felsefesi olarak en üst düzeyde benimsenmesini sağlamak.
 • Müşteri isteklerini tespit etmeyi ve bu istekleri aşan kalite seviyesinde müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Müşteri tatmininin sürekliliğini sağlayabilmek için yüksek hizmet teknolojisini takip etmeyi ve yeterli yatırımları yapmaya çalışmayı,
 • Kaliteli hizmette insan gücünün bilincinde hareket etmeyi, çalışanlarının memnuniyetini ve gelişimini idame ettirerek ekip ruhu oluşturmayı,
 • Bütün çalışmalarında çevrenin korunması ve hijyen kurallarına uymayı,
 • Tüm çalışanların bilgilendirilmesi, eğitimi, geliştirilmesi ve katılımı ile kalite yönetim sisteminin anlaşılmasını, gelişimini ve sürekliliğini sağlamayı,

Şirket politikası olarak benimsemiştir.